پک پذیرایی - طرح بهار

پک پذیرایی خالی - طرح بهار

( Bahar-Pack-Empty )

پک پذیرایی (خالی) طرح بهار - ویژه سفارش پک پذیرایی بدون محتویات

حداقل تعداد برای خرید این محصول : 10

2,900 تومان

طول: 25cm عرض: 12cm ارتفاع: 8cm
مقوای بهداشتی

در صورت سفارش پک خالی، جهت سهولت در امر ارسال و عدم آسیب دیدن آنها، پک ها به صورت مونتاژ نشده ارسال خواهند شد.

⭐ نظرات و پیشنهادات