سینی ترکیبی (طرح زرین)

شامل حلوای زعفرانی اعلای ویفری و خرما با مغز گردو

تعداد تقریبی حلوا در این سینی : 52 عدد

تعداد تقریبی خرما در این سینی : 56 عدد

190,000 تومان

سینی های میکس حلوا و خرما به منظور سهولت در امر پذیرایی در نظر گرفته شده اند و نیاز نیست برای پذیرایی از مهمان‌ها  حلوا و خرما را در سینی های جداگانه تعارف کرد. با این کار پذیرایی مراسم با تعداد افراد و سینی های کمتری انجام می‌شود. و در صورتی که سینی‌ها روی میزهای پذیرایی چیده شوند نیز از تجمع افراد دور میزها جلوگیری به عمل خواهد آمد.⭐ نظرات و پیشنهادات